Ekopark Nordens Ark

När Nordens Ark kontaktade Sihlberg för att utveckla en vandringsled genom deras storsatsning "Ekopark Nordens Ark", kunde det inte ha passat bättre! Ekoparken består nämligen av mycket värdefull natur och ska återställas till det fantastiska landskap som var där under 1700-talet.

En noggrann inventering av växter och djur, hällristningar, värdefulla naturområden och upplevelser presenterades på både digital och tryckt karta. Projekthantering utfördes då projektet styrdes av EU-finansierade medel. Vi utvecklade ett skräddarsytt vandringspaket och kopplade till "Geocaching" för att öka upplevelsen.
Genom att tillgänglighetsanpassa stora delar av leden kan alla få ta del av den unika Ekoparken på Nordens Ark, stora som små!