Föreläsning på Fotomässan 2015

Den 6-8 oktober föreläste Sihlberg på Fotomässan i Stockholm om vikten av att bevara vår försvinnande natur och arter. Turism, nedskräpning, tjuvskytte men fräts palmolja och regnskogsskövling låg i fokus. Glädjande nog var sittplasterna nästan fullsatta under båda föreläsningarna!