Länsstyrelsen i Blekinge län

Många av de fantastiska miljöer vi har här i Sverige är en resultat av hur vi människor brukade marken förr. Därför kan man säga att kulturvård och naturvård ibland går hand i hand.
På uppdrag av Länsstyrelsen i Blekinge län dokumenterade Sihlberg ett flertal kulturmiljöer längs med Bräkneån.
Bräkneån är ett av 12 vattendrag i Sverige där den starkt hotade flodpärlmusslan finns och är även ett huvudvattendrag för vandrande bäcklevande fiskar. Med de nya miljömålen i Sverige är det därför av stor vikt att återställa många av de tidigare kulturmiljöerna till naturmiljöer igen genom att återskapa ett så naturligt vattendrag som möjligt.